stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna

Zamówienia publiczne

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych informuje, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro, prowadzone są za pomocą Platformy przetargowej, pod linkiem

https://zamowienia.olsztyn.eu/

Rejestracja do platformy przetargowej:

https://zamowienia.olsztyn.eu/#/authentication/register

Pełna dokumentacja przetargowa dotycząca przedmiotowych postępowań  znajduje się pod linkiem wskazanym powyżej. Dostęp dla Platformy dla Wykonawców jest bezpłatny.

lp.Typ
1Przetarg nieograniczony od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (33)
2Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (12)
3Przetarg ograniczony od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (1)
4Przetarg ograniczony powyżej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (0)
5Negocjacje z ogłoszeniem od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (0)
6Negocjacje bez ogłoszenia od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (0)
7Zapytanie o cenę od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (0)
8Zamówienie z wolnej ręki od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (0)
9Licytacja elektroniczna od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (0)
10Zamówienia publiczne do 30 000 Euro (735)

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo