stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna

Zamówienia publiczne

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych informuje, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro, prowadzone są za pomocą Platformy przetargowej, pod linkiem

 https://gminaolsztyn.logintrade.net/ 

Rejestracja do platformy przetargowej:

 https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/

Pełna dokumentacja przetargowa dotycząca przedmiotowych postępowań  znajduje się pod linkiem wskazanym powyżej. Dostęp dla Platformy dla Wykonawców jest bezpłatny.

Zamawiający przypomina, że postępowania o wartości przekraczającej równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, są prowadzone w formie elektronicznej i komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert i oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie do skutecznego złożenia oferty w ww. postępowaniach jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców: tel. (+48) 71 787 37 57; (+48) 71 787 35 34; (+48) 71 787 37 27, pon. – pt.: 8:00 – 16:00, e-mail: helpdesk@logintrade.net

lp.Typ
1Przetarg nieograniczony od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (35)
2Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (12)
3Przetarg ograniczony od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (1)
4Przetarg ograniczony powyżej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (0)
5Negocjacje z ogłoszeniem od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (0)
6Negocjacje bez ogłoszenia od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (0)
7Zapytanie o cenę od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (0)
8Zamówienie z wolnej ręki od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (0)
9Licytacja elektroniczna od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (0)
10Zamówienia publiczne do 30 000 Euro (735)

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo