stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna

Komunikaty-Aktualności-Ogłoszenia-Ostrzeżenia

Olsztyn, 24.08.2021 r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że od 30.08.2021 r. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych wznawia bezpośrednią obsługę klienta w wyznaczonym do tego miejscu.
Przyjęcia interesantów do Dyrektora ZLiBK odbywać się będą  w każdy poniedziałek od godz 13.30 do godz 15.30, po uprzednim zapisaniu się telefonicznym pod numerem telefonu 89 526 28 32.

Dyrekcja ZLiBK

 


Olsztyn, 26.01.2021 r.

Informacja, w sprawie dopłaty do czynszu

Uprzejmie informuję, że od 5 stycznia 2021r. istnieje możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu, z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Dopłata do czynszu, o której mowa, przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku pandemii. 

Świadczenie skierowane jest wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub podnajmu, spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego, wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

 

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu musi być najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego.

Wniosek składa się do 31 marca 2021r.,

w Centrum Informacji MOPS w Olsztynie, Al. M. J. Piłsudskiego 61 A

codziennie w godzinach  7:30 - 15:00 poprzez pozostawienie czytelnie wypełnionej
i zakopertowanej korespondencji (z dopiskiem Dział Dodatków Mieszkaniowych
i Stypendiów
) w wystawionej urnie przed salą obsługi.

Wniosek może być złożony tylko raz.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją „z dopłatą do czynszu”,

oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019r. na jednego członka gospodarstwa domowego,

- oświadczenie, iż lokal mieszkalny w dniu składania wniosku był najmowany przed dniem 14 marca 2020r. a najemca posiadał przyznany dodatek mieszkaniowy,

- dokument potwierdzający wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie jest stałą i równą dla wszystkich kwotą, jego wyliczenie odbywa się indywidualnie w każdej sprawie.

Dyrektor

Zbigniew Karpowicz


 

 

Płatności dokonywane przez ZLiBK na podstawie faktur zakupu

Od 16 lipca 2018 r. wszelkie płatności dokonywane przez ZLiBK na podstawie faktur zakupu będą realizowane na zasadach podzielonej płatności (split payment).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz  niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 62) wprowadzająca m.in. zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491) wprowadza mechanizm podzielonej płatności.

W celu dochowania należytej staranności przy realizacji transakcji, tym samym dla bezpieczeństwa podatku VAT, ZLiBK podjął decyzję o stosowaniu podzielonej płatności.

Jednocześnie informujemy, iż ZLiBK będzie realizować płatności na rzecz kontrahentów, prowadzących działalność gospodarczą tylko na ich rachunki firmowe.

Mechanizm Split Payment  nie dotyczy rozliczeń (płatności) z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej.


Segregacja odpadów komunalnych

W trosce o zapewnienie sprawnego dostosowania się do reguł odbioru odpadów komunalnych, które obowiązują w Olsztynie poniżej prezentujemy link do strony, można znaleźć wszelkie informacje dotyczące segregowania odpadów::


 

 

 

Ostrzeżenia meteorologiczne


 


 

 

 


WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo