stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna

Ogłoszenia o lokalach do remontu

Data ogłoszenia: 25.03.2020 r.

OGŁOSZENIE

Uwzględniając wprowadzenie z dniem 20.03.2020r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz związanymi z nim ograniczeniami określonego sposobu przemieszczania się i funkcjonowania określonych instytucji i zakładów informuję, że Zakład Lokali i Budynków Komunalnych odstępuje od podania do publicznej wiadomości w miesiącu kwietniu br. wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu na koszt i staraniem przyszłego najemcy, wyłonionego w drodze konkursu ofert.
Jednocześnie, zgodnie z przepisami uchwały Nr XLI/718/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 sierpnia 2013r., w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn, kolejna edycja konkursu ofert na najem lokali mieszkalnych do remontu ogłoszona zostanie do 10 lipca 2020r., o ile Gmina będzie dysponowała takimi lokalami.
 
DYREKTOR
Zbigniew Karpowicz

 

 

 


WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo