stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna

Powierzchnia reklamowa

Wstępne warunki umieszczenia ekspozycji reklamowej na elewacji budynku bądź ogrodzeniu posesji.

Wstępne warunki, od których spełnienia uzależniona będzie decyzja rozstrzygająca, w sprawie najmu powierzchni reklamowej na budynku lub ogrodzeniu:

  1. Projekt reklamy wraz z lokalizacją winien być uzgodniony z:

    1. Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

    2. Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Olsztyna

  2. Przyszła umowa zawarta będzie na czas określony tj. do czasu wejścia w życie uchwały Rady Miasta Olsztyna regulującej zasady najmu powierzchni reklamowych.

  3. Miesięczna stawka za 1m2 powierzchni reklamowej na w/w budynku wynosi 35,71 zł plus podatek VAT (Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 5,1 %). Wysokość opłat wynika z obowiązujących w tym zakresie Uchwał organów Gminy w tym między innymi Uchwały Zarządu Miasta Olsztyna Nr 26/91 z dnia 04.10.1991r. w sprawie umieszczenia reklam i szyldów na ścianach budynków komunalnych i przystankach autobusowych oraz pobierania opłat za reklamy i szyldy  oraz Uchwały Zarządu Miasta Olsztyn Nr 138/1/98 z dnia 13.01.1998 r. w sprawie przyjęcia zasad ustalania opłat za umieszczanie reklam na gruntach gminnych, na budynkach komunalnych oraz na budynkach stanowiących współwłasność z większościowym udziałem Gminy zmienionej Uchwałą Zarządu Miasta Olsztyn Nr 30/43/99 z dnia 23.03.1999r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia zasad ustalania opłat za umieszczenie reklam na obiektach i gruntach gminnych i może być zmieniona wraz ze zmianą treści tych uchwał.

  4. Zapłata winna być dokonana za rok bądź za cały okres trwania umowy z góry w dniu podpisania umowy.

  5. W przypadku reklam podświetlanych należy wykonać instalację z zainstalowaniem licznika pomiaru energii elektrycznej i zawrzeć odrębną umowę z dostawcą energii.

  6. Mocowanie reklamy nie może powodować utrudnień użytkownikom przedmiotowego budynku.

Po uzyskaniu ww. uzgodnień należy przedstawić je w ZLiBK w Olsztynie, w celu ustalenia możliwości i terminu zawarcia umowy.

Pliki do pobrania:

 


Kontakt w sprawie umieszczania reklam

Marta Kisielak

pokój 6

tel. 89 526 28 40

Godziny otwarcia: pn - pt  od 730 do 1530.

Do: reklamowa.powierzchnia@zlibk.olsztyn.eu

Treść wiadomości:

Przepisz kod z obrazka:


WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo